24/7 شماره واتساپ پشتیبانی +905418998896
  • کنسرت معین شهریور 1403 در استانبول
  • سالن برگزاری کنسرت Ülker Sports Arena

© 2019 زیر نظر شرکت توریستی، مهاجرتی مالتین