24/7 شماره واتساپ پشتیبانی +905418998896
  • مسجد سلطان احمد
  • مسجد ایاصوفیا
  • تپه پیر لوتی - تپه عشاق استانبول

© 2019 زیر نظر شرکت توریستی، مهاجرتی مالتین