24/7 شماره واتساپ پشتیبانی +905418998896
  • کنسرت قمیشی شهریور 1403
  • سالن کنسرت Ora Arena در استانبول

© 2019 زیر نظر شرکت توریستی، مهاجرتی مالتین