24/7 شماره واتساپ پشتیبانی +905418998896
  • سالن کنسرت کنگره شیشلی استانبول

کنسرت داریوش در تاریخ 7 دی ماه سال 1402 مصادف با 28 دسامبر 2023 در استانبول برگزار میشود

فعالیت ها

جزئیات رویداد – کنسرت داریوش استانبول

  • محل برگزاری : سالن کنگره مرکزی هاربیه در منطقه شیشلی
  • تاریخ برگزاری : 7 دی 1402
  • شروع و پایان کنسرت : ساعت 19:30 درب های سالن باز میشود و ساعت 24:00 خاتمه می یابد

© 2019 زیر نظر شرکت توریستی، مهاجرتی مالتین