24/7 شماره واتساپ پشتیبانی +905418998896
  • کنسرت ابی شهریور 1403 در استانبول
  • سالن کنسرت Ora Arena در استانبول

© 2019 زیر نظر شرکت توریستی، مهاجرتی مالتین