24/7 شماره واتساپ پشتیبانی +905418998896
  • مسجد اورتاکوی - ساحل اوتاکوی
  • پل بغاز استانبول
  • تپه چاملیجا - بام استانبول

© 2019 زیر نظر شرکت توریستی، مهاجرتی مالتین