24/7 شماره واتساپ پشتیبانی +905418998896
subway station in Istanbul city + train in motion blur 2
آیا قصد ورود به استانبول را دارید و مشتاق کشف قلب پویای شهر، تقسیم هستید؟ خبر خوب – رسیدن از فرودگاه استانبول به تکسیم بسیار راحت است. فرودگاه استانبول به طور استثنایی به حمل و نقل عمومی متصل است و گزینه های مقرون به صرفه و کارآمد در 24/7 در دسترس است. در این راهنما، ما شما را […]
TAXI
سیستم تاکسی در استانبول برای رفت و آمد در شهر بسیار مهم است. آنها ناوگان عظیمی از تاکسی ها و زیرساخت محکمی دارند، بنابراین شما همیشه می توانید برای یک سواری راحت و قابل اعتماد روی آنها حساب کنید، چه محلی باشید و چه توریست. تاکسی های استانبول را در همه جا خواهید دید، با ایستگاه […]

© 2019 زیر نظر شرکت توریستی، مهاجرتی مالتین