24/7 شماره واتساپ پشتیبانی +905418998896
TAXI
سیستم تاکسی در استانبول برای رفت و آمد در شهر بسیار مهم است. آنها ناوگان عظیمی از تاکسی ها و زیرساخت محکمی دارند، بنابراین شما همیشه می توانید برای یک سواری راحت و قابل اعتماد روی آنها حساب کنید، چه محلی باشید و چه توریست. تاکسی های استانبول را در همه جا خواهید دید، با ایستگاه […]

© 2019 زیر نظر شرکت توریستی، مهاجرتی مالتین