24/7 شماره واتساپ پشتیبانی +905418998896
subway station in Istanbul city + train in motion blur 2
آیا قصد ورود به استانبول را دارید و مشتاق کشف قلب پویای شهر، تقسیم هستید؟ خبر خوب – رسیدن از فرودگاه استانبول به تکسیم بسیار راحت است. فرودگاه استانبول به طور استثنایی به حمل و نقل عمومی متصل است و گزینه های مقرون به صرفه و کارآمد در 24/7 در دسترس است. در این راهنما، ما شما را […]

© 2019 زیر نظر شرکت توریستی، مهاجرتی مالتین